نسخه آزمایشی
             English |                   

دانلود کاتالوگ

نرم افزار اتوماسیون اداری-نرم افزار حسابداری -نرم افزار تولید-ERP

قابلیت های آموزشگاهی نرم افزار سیاق :

با توجه به تعداد طرف حسابها و گردش مالی در موسسات آموزشی  ،لزوم کنترل دقیق در این مراکز ضروری می باشد . بنا براین نیاز به یک اتو ماسیون که فرایند کنترل و جمع بندی را دارا باشد  کاملا مشهود است لذا ما یک نرم افزار جامع آموزشی با امکانات و قابلیت های ذیل را به شما معرفی می نماییم . 

قابلیت های آموزشگاهی نرم افزار سیاق

تعاریف پایه

طبقه بندی ها

تعریف نحوه آشنایی با مجموعه(روزنامه – دوستان و .... )و آمار گیری نسبت مراجعه هر کدام

تعریف انواع غیبتها

تعریف انواع انصرافها

تعریف انواع وضعیت تاهل

تعریف شعبات و  قابلیت گزارش گیری آماری از ثبت نامی ها و عملکرد شعبات

تعریف قراردادها ی ثبت نام جمعی و قابلیت گزارش گیری آماری از تعداد کارآموزان و عملکرد هر قرارداد

تعریف دپارتمانها و فضای آموزشگاه و  محدودیتهای هر یک از فضاهای آموزشی

تعریف گروههای کلاسی – مانند کلاس های حوزه ریاضی – فیزیک و ...  یا کلاسهای هنری – درسی و ...

تعريف كلاس و تعيين استاد و میزان شهريه و  ظرفیت کلاس و زمان برگذاري كلاس و ...

تخصیص اتوماتیک شماره حساب برای کلاسها و کارآموزان و طبقه بندی اتوماتیک آنها

کارآموزان و اساتید

ثبت و نگهداري اطلاعات  کامل كارآموزان – اطلاعات شناسنامه ای و دانشگاهی و تماس و ایمیل و عکس و ...

استفاده از اطلاعات ثبت شده قبلی برای هر کارآموز در صورت ثبت نام جدید

معرفي ليست اساتيد مجموعه و سوابق كاري و دوره هايي كه تدريس مي كنند و تعيين نمره علمي استاد و...

ابزارهای عملیاتی

ثبت نام

ثبت نام ساده کارآموز در یک کلاس، امکان صدور و چاپ برگه ثبت نام، فرم ثبت نام به عنوان ابزار کار منشی می باشد

درج و ثبت و نگهداري وگزارش دهی اطلاعات مالی مربوط به سابقه میزان پرداختی ها و شهريه و .. در سیستم آموزش

قابلیت ثبت نام گروهی و دریافت شهریه گروهی و تخصیص تخفیف گروهی و ... (تسهیم اتوماتیک تخفیف بین ثبت نامها)

تعریف قرار دادها و بچهای آموزشی  

امکان تعیین میزان پرداختنی های انجام گرفته برای هر  استاد

امکان ورود اطلاعات  شهریه ها برای هر کارآموز

تعریف دوره های آموزشی و تعریف سیلابسهای مربوط به هر دوره آموزسی

انصراف از دوره و عودت شهريه به صورت نقدي -  چكي يا هر حالت ديگری

امكان ثبت نام يك نفر براي چند كلاس و نگهداري مجموع بدهي هاي يك شخص در يک حساب حسابداری

دريافت شهريه به صورت نقدی یا اقساطي يا واريز به بانك و دريافت چك و ...

ابزارهای عملیاتی و کنترلی

امکان تعریف لیست سایر هزینه ها و ثبت هزینه های جاری به واسطه آنها – مانند هزینه پیک و غذا و هزینه حقوق و ....

امکان تعریف لیست سایر درآمدها و ثبت سایر درآمدها(به غیر از آموزش)– مانند فروش جزوه و تعیین سطح و ...

آلارم موعد وصول  اقساط و بدهی های کارآموزان و سر رسید چکها و ...

امكان جستجو سريع يك كارآموز و دسترسي به تمام عملكرد وي – ثبت نامهاي مختلف و كل بدهي ها و پرداختی ها و ...

اعلام سريع و دقيق بدهي يك كارآموز یا بدهکاران  يك كلاس با گردش حساب و... با ترتيبهاي مختلف

امکان تعریف آزمونها برگزار شده و تعیین نمرات آزمون هر کارآموز

تعريف مجموعه سؤالات امتحاني و امكان پرينت گرفتن برگه امتحاني با تعداد سوال دلخواه و به صورت اتفاقی

خروج اتوماتیک کلاسهای تمام شده از لیستها و گزارشات و ...

ابزارهای مدیریتی

رعايت اصول حسابداري  و تعبيه حسابداري دوبل پشت زمينه هوشمند براي كنترل و قبول اتوماتیک گردش مالی سيستم

قابليت درج سند حسابداري مستقل از سيستم آموزش و حسابداري مستقل – تعريف حسابها و دفاتر و ...

امکان تعریف سقف ظرفیت کلاس در حالت هشدار یا رعایت الزامی

گزارشات

گزارشات جاری

گزارش لیست حضور و غیاب کلاس – گواهی پایان دوره – کارت کلاس با عکس -  آمار ثبت نام روزانه – گزارشات تحلیلی

چاپ مدارك پايان دوره با آرم موسسه و كارت شناسايي براي كارآموزا ن به همراه لیست کلاسهای هر کارآموز

ارايه گزارشات لازم از مجموع کارآموزان و بدهي آنها و ... در محدوده هاي زماني و ...

گزارشات مجموع دریافتی و پرداختی و مانده صندوق  نزد منشی یا منشی ها

گزارش برگه های امتحانی در گروه های مختلف سوالات

گزارشات لیست سایر درآمد و هزینه ها – لیست پرداختهای اساتید

گزارشات مدیریتی

گزارشات درآمد تفکیکی  کلاس به کلاس – ماه به ماه و ...

گزارش وضعیت جمع بندی شده میزان درآمد و انصرافی و وصول شده و نشده و ... به تفکیک کلاس

ارايه اطلاعات و گزارشات استاندار مالی مالي جداگانه براي كل  مجموعه مانند دفاتر قانونی و ترازها  و ...